Basis/voortgezet onderwijs

Steeds meer scholen krijgen te maken met een kind met NAH. Dit heeft te maken met het feit dat het kind voor zijn NAH periode al op school zat, we te maken hebben met  het aanbieden van passend onderwijs of dat NAH nog niet gesignaleerd is.
Omdat elk kind met NAH anders is en daardoor de aanpassingen op school divers zijn, is het ook voor school een zoektocht naar de juiste leer- en omgangsvormen binnen de klas en school.
Leerkrachten zijn breed opgeleid maar dit stukje omvat toch een specifiek stuk kennisoverdracht. Samenwerking met de specialisten op dit gebied is erg belangrijk om een veilig leef/leer klimaat te ontwikkelen.

Na een intense ziekenhuis/revalidatie periode gaat een kind weer naar school. Alles is anders geworden. Elk kind heeft de tijd nodig om dat wat er gebeurt is een plekje te geven.
Als een kind weer een tijdje op school zit merk je soms pas dat bepaalde handelingen of vaardigheden niet (meer) lukken.
Het kan ook zijn dat dit pas na een aantal maanden aan het licht komt omdat er nieuwe vaardigheden worden aangeleerd.
Zoals je kunt lezen onder het kopje NAH (hoe herken je NAH) zijn de problemen die je als leerkracht kunt tegenkomen divers. Goed observeren is belangrijk.
Er zijn diverse signaleringslijsten waaronder die van Vilans SignaleringsinstrumentKinderenNAH, die kunnen helpen om in kaart te brengen waar het kind problemen mee heeft.
Vilans heeft een educatief programma ontwikkeld. Het is een handboek dat voorlichting, inzicht en een systematische methode aanbiedt voor de analyse en aanpak van NAH.

 

 

 

 

 

 

 

Ga naar boven