Misvattingen over NAH

Er is meer bekend over herstel van NAH bij volwassenen dan bij kinderen. Dit komt omdat kinderhersenen nog volop in ontwikkeling zijn.
Kinderhersenen zijn nog volop in de groei. Daardoor is het moeilijk te bepalen hoe het verloop is van NAH bij kinderen. Elk kind doorloopt zijn ontwikkeling en groei anders.
Waar bij het ene kind zich meer concentratieproblemen ontwikkelen, kan bij het andere kind meer sprake zijn van motorische problemen. Op lange termijn kunnen er meer problemen naar voren komen. Het heeft er ook nog mee te maken welk deel in de hersenen beschadigd is of onvoldoende functioneert.
Soms krijgen ouders te maken met een aantal misvattingen. Het is soms moeilijk als ouder om deze misvattingen te weerleggen.

Hier een aantal misvattingen

Kinderen herstellen makkelijker van letsel dan volwassenen

Veel mensen geloven dat NAH bij een kind minder ernstig is. Hersenen van kinderen zijn meer flexibel dan volwassen hersenen omdat deze al zijn volgroeid. Zij denken dat delen van de hersenen die niet beschadigd zijn het overnemen van de delen die wel beschadigd zijn en zo de eventuele beperkingen opheffen. Helaas klopt dit niet en kan het zelfs het tegenovergestelde zijn. Dit komt omdat het kind minder tijd heeft gehad om kennis, vaardigheden en mogelijkheden te ontwikkelen.


We hebben beter inzicht in het verloop van herstel bij kinderen met NAH

Dit is niet het geval. Vaak is het zo dat we bij volwassenen beter inzicht hebben in het herstelproces. Dit komt omdat bij een volwassenen meer een stabiele situatie heerst. De volwassenen heeft een dossier/geschiedenis wat betreft zijn gezondheid en heeft op zijn niveau een baan. Je kunt bij volwassenen die NAH hebben beter vergelijken hoe het functioneren vóór NAH en na NAH was. Er komt dan een lijst met wel en niet meer kunnen in het dagelijks leven en werk.  Kinderen daar in tegen ontwikkelen zich nog volop. In de eerste paar levensjaren is een kind vooral bezig met het ontdekken van de wereld. Tijdens deze fase gebruik het kind voornamelijk de rechterhersenhelft.???kun je zo niet stellen!!! Wanneer een kind 6  jaar is gebruikt hij steeds vaker zijn linkerhersenhelft. Een kind leert lezen, schrijven, rekenen oplossingen bedenken. Allemaal taken waar de linkerhersenhelft nodig voor is. Het is dus heel lastig om te ontdekken bij een kind met NAH wat er nu beschadigd is en wat niet, want welk deel van de hersenen was al actief voor NAH. Het is ook lastig om te voorspellen hoe snel en hoe goed een kind een vaardigheid die het vroeg bezat zich opnieuw eigen kan maken. Ieder kind ontwikkelt zich immers op zijn eigen manier en in zijn eigen tempo. Kinderen veranderen van gedrag naar mate zij ouder worden. Karaktereigenschappen kunnen veranderen of helemaal verdwijnen. Het is dus moeilijk om te zien welke veranderingen met letsel te maken hebben en welke niet. Ouders zien vaak de veranderingen bij hun kind. Dan is het ook voor de ouder best moeilijk om te bekijken of het gedrag te maken heeft met letsel of met de ontwikkeling van hun kind.


De hersenen van kinderen herstellen sneller dan die van volwassenen

Herstel is een groot woord. Als we dit zo zouden noemen dan duurt een herstel periode langer bij een kind dan bij een volwassenen. Hersenen van kinderen groeien en ontwikkelen. Het kan dus zijn dat het zien van letsel pas na jaren goed duidelijk zichtbaar is.

 

 

 

Ga naar boven